Vášeň

Svět je někdy zvláštní, nejprve je plný vášní.. …….tak to chodí v partnerství i manželství. Ale po čase, ač dlouhém či krátkém se začíná vášeň vytrácet. Tato myšlenka je v jedné mé připravované písni. Vášeň se postupem času začne měnit na vřelé soužití a úctu. Záleží však na těch dvou, kteří sdílí stejné lože. V horších případech se vášeň mění na nezájem a může vyvrcholit nenávistí a pohrdáním. To jistě nechceme. Vášeň v partnerství je plná dynamiky a naplnění. Naplnění je ve vztahu důležité. Dává nám jednotu těla i ducha a také krásu soužití.

Je krásné mít manžela či partnera, který je po našem boku. Přejme si, aby nám společná vášeň vydržela co nejdelší čas. Pokud ji ztratíme, pracujme na tom, aby se brzy vrátila. Prožijme něco společného, co nám ji vrátí. U každého je to něco jiného. Nemoc je možná to poslední, co nám ji vrátí. Pojďme dřív proti proudu.

Petra